top of page

Råd til dere som besøker vår klinikk

Råd ved oppmøte

Smittervernsrutiner: 

Når du kommer på besøk i vår klinikk bør du ha gode rutiner for håndvask. 

 

 

 

Ansatte bør kjenne til og etterleve basale smittevernrutiner, inkludert bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved kontakt med personer som er mistenkt smittet med luftveisinfeksjoner. 

  • I tillegg til basale smittevernrutiner bør ansatte:

  • kjenne til lokale smittevernrutiner

  • holde seg hjemme ved sykdom

  • være oppmerksom på egne symptomer når noen i husstanden har luftveisinfeksjon

  • bør vurdere å bruke munnbind: 

  • ansatte, pasienter (ikke innlagte) og pårørende som har lette, nyoppståtte luftveissymptomer eller restsymptomer etter gjennomgått sykdom (i henhold til lokale rutiner)

  • Bruk av munnbind og øyebeskyttelse bør i tillegg vurderes ved høy forekomst lokalt av luftveisinfeksjoner med risiko for alvorlige konsekvenser i helsetjenesten som for eksempel covid-19 og influensa.

  • Alle pasienter bør gjennomføre håndhygiene

Vi gjør vårt ytterste for å holde klinikken ren og trygg. Også i henhold til smittevern og hva myndighetene anbefalinger til en hver tid. Det er derfor viktig for klinikken og pasienter, at vi holder oss hjemme om symptomer.

Ønsker dere velkommen hit til oss ;) 

St. Croix Fotterapi 

bottom of page